Pindoctor

Khách hàng
Pindoctor
Năm

Là một tổ hợp dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh, phân phối & kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cũng như dược phẩm phục vụ chữa bệnh với chức năng và nghiệp vụ đồng đều theo một quy chuẩn thống nhất. Không dừng ở đó Pindoctor còn là phần mềm quản lý bệnh nhân thông qua id cá nhân, giúp bác sỹ nắm bắt hiểu về bệnh án của bệnh nhân. Giúp bệnh nhân tránh những phiền toái không đáng có tiết kiệm thời gian tiền bạc hơn so với phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống.

Dự án khác