Dịch vụ

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là một bước quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu toàn cầu. Việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế giúp cho các doanh nghiệp và chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền hợp pháp và ưu tiên sử dụng nhãn hiệu của mình trên thị trường quốc tế.

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì?

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là quá trình đăng ký một nhãn hiệu (hay thương hiệu) tại cấp quốc tế, cho phép chủ sở hữu sử dụng và bảo vệ nhãn hiệu của mình trên toàn thế giới. Mục đích chính của việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế là đảm bảo quyền sở hữu và ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc sao chép nhãn hiệu bởi người khác.

Quá trình đăng ký nhãn hiệu quốc tế thường được thực hiện thông qua Hội đồng Nhãn hiệu Quốc tế (WIPO) của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), một tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc. WIPO quản lý Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế của nhãn hiệu, cho phép người đăng ký đệ trình một đơn đăng ký duy nhất tại quốc gia gốc và chọn các quốc gia khác mà họ muốn bảo vệ nhãn hiệu của mình.

Quá trình đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua Hệ thống Madrid có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc so với việc đăng ký riêng lẻ tại từng quốc gia. Tuy nhiên, quá trình này yêu cầu nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc sử dụng trước đó tại quốc gia gốc của người đăng ký.

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế giúp chủ sở hữu có quyền sở hữu và bảo vệ nhãn hiệu của mình ở nhiều quốc gia khác nhau, tăng cường độ tin cậy và giá trị thương hiệu toàn cầu.

Những hình thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế hiện nay

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có thể được thực hiện theo 2 hình thức chính:

  1. Đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia: Đây là hình thức đăng ký truyền thống, nơi bạn phải nộp đơn đăng ký tại cơ quan sở hữu trí tuệ của mỗi quốc gia mà bạn muốn bảo hộ nhãn hiệu. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải tuân theo quy định và thủ tục của từng quốc gia, có thể cần sử dụng dịch vụ của một luật sư hoặc đại diện pháp lý tại mỗi quốc gia.
  2. Đăng ký thông qua Hệ thống Madrid: Hệ thống Madrid, do Cục Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) quản lý, cho phép bạn đăng ký nhãn hiệu tại nhiều quốc gia chỉ bằng một đơn đăng ký duy nhất. Đơn đăng ký này có thể được nộp bằng một trong ba ngôn ngữ (Anh, Pháp, Tây Ban Nha) và phí đăng ký có thể được thanh toán bằng một loại tiền tệ duy nhất. Một khi đơn đăng ký đã được chấp nhận, nhãn hiệu của bạn sẽ được bảo hộ tại tất cả các quốc gia thành viên mà bạn đã chọn trong đơn đăng ký.

Lưu ý rằng không phải tất cả các quốc gia đều là thành viên của Hệ thống Madrid, vì vậy việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế có thể yêu cầu sử dụng cả hai hình thức trên tùy thuộc vào các quốc gia mà bạn muốn bảo hộ nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế qua 2 hình thức

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế tiêu chuẩn

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế từ Việt Nam có thể thực hiện theo 2 hình thức chính là đăng ký trực tiếp tại nước chỉ định hoặc nộp đơn đăng ký thông qua hệ thống Madrid.

Nộp đơn đăng ký thông qua hệ thống đăng ký Madrid

  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký: Hồ sơ bao gồm tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu, bản Tờ khai MM2, mẫu nhãn hiệu, giấy ủy quyền (nếu cần), bản phô tô đơn đăng ký cơ sở hoặc bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, và tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có).
  • Nộp hồ sơ: Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
  • Xử lý hồ sơ đăng ký: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, WIPO sẽ thẩm định về mặt hình thức và nội dung. Nếu đáp ứng yêu cầu, WIPO sẽ ra thông báo cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu.
  • Nhận kết quả: Nhận thông báo & kết quả từ WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế giúp doanh nghiệp đạt được nhiều lợi ích

Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại nước chỉ định

  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký: Hồ sơ bao gồm đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu, tờ khai theo mẫu, bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, và giấy ủy quyền (nếu cần).
  • Nộp hồ sơ: Cá nhân hoặc tổ chức phải đến trực tiếp tại quốc gia mong muốn bảo hộ để nộp hồ sơ.
  • Xử lý hồ sơ đăng ký: Thủ tục đăng ký tương tự như nộp qua hệ thống Madrid.
  • Nhận kết quả: Nhận thông báo & kết quả từ cơ quan sở hữu trí tuệ của quốc gia đó.

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là một bước quan trọng để bảo vệ và xây dựng thương hiệu toàn cầu. Nó mang lại những lợi ích về mở rộng kinh doanh quốc tế, ngăn chặn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và tạo ra giá trị thương hiệu bền vững.

Liên hệ Brandall nhận tư vấn miễn phí

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: contact@brandall.vn

Hotline: 0387355899