Be The Egg

Khách hàng
Tiên Viên JSC
Năm

Dịch vụ cung cấp:

Được thành lập vào tháng 10 năm 2001 từ một trang trại có quy mô 1,6 ha đất úng trũng cấy lúa kém hiệu quả qua gần 20 năm ổn định và phát triển đã đưa công ty phát triển trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm mang thương hiệu Tiên Viên.

Với định hướng phát triển đúng đắn, tâm huyết của công ty, thương hiệu Tiên Viên đã phần nào khẳng định được vị thế trên thị trường là cơ sở quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển chuỗi gà từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm “thực phẩm” Tiên Viên
Be The Egg là thương hiệu trực thuộc Công ty cổ phần Tiên Viên, hướng tới thị trường nước ngoài, xuất khẩu chế phẩm từ Thịt Gà và Trứng.

Dự án khác